primariaperieni.ro

Aparatul primarului

1. Iacob Alexandru, primarul comunei Perieni

          2. Chiper Alina Mihaela, viceprimarul comunei Perieni

          3. Buzamat Danut, secretarul comunei Perieni.

          4. Artene Andreea, consilier personal primar.

          Aparatul de specialitate al primarului

         

          Compartimentul financiar contabil.

          1. Motrea Claudica, Consilier superior.

          2. vacant , consilier principal.

          3.Şerban Cristina- Mona, consilier asistent, agent fiscal.

          4. Petrea Mirela, referent principal, casier.

 

          Compartimentul agricol si cadastru funciar.

          1. Artene Gheorghe, referent principal, agent agricol.

          2. vacant , consilier asistent, cadastru-vacant.

       

 

          Compartimentul asistenta sociala si stare civila.

          1. Petrea Veronica, consilier superior.

          2. Marin Nina- Genoveva, asistent medical comunitar.

          3. Alexa Daniela , referent asistent social.

 

          Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului, achiziţii publice , programe de integrare europeană şi dezvoltare rurală.  

          1. Postolache Manuela , referent principal.

         

          Compartimentul relatii cu publicul, arhiva.

          1. Vrabie Alina, referent .

 

          Compartimentul administrativ gospodaresc.

  1. Motrea Viorel, muncitor calificat.
  2. Buhuş Gheorghe, şofer microbuz şcolar.
  3. Poghirc Alexandru Dragos-muncitor calificat

          Serviciul de paza comunala

          1. Vrabie Fanica , muncitor paza.

          2. Barbu Stan, muncitor paza.

          3. Motrea Miluţă , muncitor paza.   

          Serviciul de alimentare cu apa.

  1. Solomon Dumitru, muncitor calificat.
  2. Rusu Gicuţă – Ionel, muncitor calificat.

          Serviciul voluntar pentru situati de urgenta.

          1. Motrea Maricel Daniel - sef S.V.S.U. Perieni

 

          Caminul cultural Perieni.

          1. Mitu Lenuta, referent .

 

          Biblioteca comunala.

  1. Stanciu Stela, bibliotecar.